MANAGEMENTUL PR-ULUI POLITIC

Autori: Peru Balan Aurelia

Detalii

  • Instituția autoare:
  • Anul ediției:2014
  • Locul ediției:
  • CZU:32
  • Nr. ediției:
  • ISBN tipărit:978-9975-79-928-7
  • ISBN online:
  • Pagini:320
  • Resursa originală:

Descrierea